Onze naam

De sociale coöperatie StekUP is gestart in 2019. De naam StekUP verwijst naar de kiem van een plantje.

Hoewel kwetsbaar, heeft deze kiem (Stek) alles in zich om groot te worden. Net als een stekje heeft talent een veilige plek met gunstige omstandigheden nodig om te groeien.

Zo zal het stijgen naar ongekende hoogten (UP).

Initiatiefnemers

Theo Vreugdenhil en Maarten Atsma hebben in 2019 de sociale coöperatie StekUP opgericht. 

Daar is een klein jaar aan dromen rond de keukentafel aan vooraf gegaan. Dromen om zelf te ondernemen, maar ook om anderen daar in mee te nemen. Steeds moesten we denken aan al die mensen in ons netwerk die alles in zich hebben om te slagen, maar dat toch niet lijken te doen. 

Natuurlijk doen we dit niet alleen. Daarom alle dank aan de enthousiaste en goede mensen om ons heen. En dan in het bijzonder de leden van StekUP!

Waarom een sociale coöperatie?

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Dit betekent dat zij uitgesloten zijn van een minimaal aanvaardbaar leefpatroon. Veel van deze mensen staan op afstand tot de arbeidsmarkt en komen rond van een uitkering.

Het is een (te) grote stap om op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt veroveren.

Lees verder…