Waarom een sociale coöperatie?

Leven in armoede

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Dit betekent dat zij uitgesloten zijn van een minimaal aanvaardbaar leefpatroon.

Veel van deze mensen staan op afstand tot de arbeidsmarkt en komen rond van een uitkering. Het is een (te) grote stap om op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt veroveren.

Statushouders en migranten

Een deel van deze groep betreft statushouders en migranten. Deze mensen komen vanwege taal- en cultuurverschillen en psychosociale problemen nóg sneller op achterstand.

Na intensieve begeleiding komen velen uiteindelijk ‘op de bank’ terecht. De begeleiding naar werk (van bijvoorbeeld de gemeente) is doorgaans taakgericht met als doel zo snel mogelijk werk te vinden. Dit lukt niet altijd.

Er is onvoldoende tijd voor begeleiding naar werk vanuit talent en intrinsieke motivatie. Daarvoor in de plaats worden deze mensen ergens gedropt (denk aan een postorderbedrijf), waarna ze al snel stoppen wegens demotivatie.

Niet-westerse culturen

Juist in veel niet-westerse culturen is een relatiegerichte benadering van grote waarde.
Armoede komt namelijk niet alleen door een gebrek aan geld, maar ook door een gebrek aan sociale contacten.

Het idee om bij een groep of gemeenschap te horen is essentieel, en nodig om op te kunnen bloeien en succesvol te worden.
Dit in tegenstelling tot een meer westers individueel gericht patroon.

De sociale coöperatie StekUP

Binnen de sociale coöperatie StekUP is er juist veel oog voor deze mensen.
Migranten zitten dikwijls vol dromen en (concrete) plannen met betrekking tot ondernemerschap.Niet zelden hebben mensen ook al ervaring.

Het ontbreekt niet aan potentie, wil of karakter. Maar wel aan de juiste context om geactiveerd te worden.
Dat is een veilige plek waar mensen samen de schouders eronder kunnen zetten.

Zo start een onderneming vanuit een kleine kiem om te groeien tot een sterke vruchtdragende boom.

StekUP dus!