Wie zijn wij?

Wij zijn StekUp, een sociale coöperatie. We ondersteunen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het starten van een eigen onderneming. We bieden een werkplek, coaching en training. Om dit mogelijk te maken brengen we onder hetzelfde dak een kringloop en catering samen. Zo maken we met elkaar mogelijk wat alleen niet lukt.

Onze naam

De sociale coöperatie StekUP is gestart in 2019. De naam StekUP verwijst naar de kiem van een plantje.

Hoewel kwetsbaar, heeft deze kiem (Stek) alles in zich om groot te worden. Net als een stekje heeft talent een veilige plek met gunstige omstandigheden nodig om te groeien.

Zo zal het stijgen naar ongekende hoogten (UP).

Initiatiefnemers

Theo Vreugdenhil en Maarten Atsma hebben in 2019 de sociale coöperatie StekUP opgericht. 

Daar is een klein jaar aan dromen rond de keukentafel aan vooraf gegaan. Dromen om zelf te ondernemen, maar ook om anderen daar in mee te nemen. Steeds moesten we denken aan al die mensen in ons netwerk die alles in zich hebben om te slagen, maar dat toch niet lijken te doen. 

Natuurlijk doen we dit niet alleen. Daarom alle dank aan de enthousiaste en goede mensen om ons heen. En dan in het bijzonder de leden van StekUP!

Waarom een sociale coöperatie?

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Dit betekent dat zij
uitgesloten zijn van een minimaal aanvaardbaar leefpatroon. Veel van deze mensen
staan op afstand tot de arbeidsmarkt en komen rond van een uitkering. Het is een (te) grote stap om op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt veroveren.

Een deel van deze groep betreft statushouders en migranten. Deze mensen komen vanwege taal- en cultuurverschillen en psychosociale problemen nóg sneller op
achterstand.

Na intensieve begeleiding komen velen uiteindelijk ‘op de bank’ terecht. De begeleiding naar werk (van bijvoorbeeld de gemeente) is doorgaans taakgericht met als doel zo snel mogelijk werk te vinden. Dit lukt niet altijd.

Er is onvoldoende tijd voor begeleiding naar werk vanuit talent en intrinsieke motivatie. Daarvoor in de plaats
worden deze mensen ergens gedropt (denk aan een postorderbedrijf), waarna ze al
snel stoppen wegens demotivatie.

Juist in veel niet-westerse culturen is een relatiegerichte benadering van grote waarde.
Armoede komt namelijk niet alleen door een gebrek aan geld, maar ook door een
gebrek aan sociale contacten.

Het idee om bij een groep of gemeenschap te horen is essentieel, en nodig om op te kunnen bloeien en succesvol te worden.

Dit in tegenstelling tot een meer westers individueel gericht patroon.

Binnen de sociale coöperatie StekUP is er juist veel oog voor deze mensen.
Migranten zitten dikwijls vol dromen en (concrete) plannen met betrekking tot
ondernemerschap.

Niet zelden hebben mensen ook al ervaring. Het ontbreekt niet aan potentie, wil of karakter. Maar wel aan de juiste context om geactiveerd te worden.

Dat is een veilige plek waar mensen samen de schouders eronder kunnen zetten. Zo start een onderneming vanuit een kleine kiem om te groeien tot een sterke vruchtdragende boom kan worden.

StekUP dus!