ANBI gegevens

ANBI goedkeuring

Naam: Stichting StekUP

Fiscaal nummer:  RSIN 862209766

Contactgegevens

website: www.stekup.nl
✉ kringloop@stekup.nl
+31641763949
Montageweg 22, 3433NT Nieuwegein

Bestuurssamenstelling

T. Vreugdenhil | Voorzitter
C.N. van Dis | Secretaris
R. Dekker | Penningmeester

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning c.q. onkosten vergoeding.


 

Beleidsplan Stichting StekUP

Zoals in artikel 1 van Akte van Oprichting (d.d. 25/1/2021) is aangegeven, heeft de Stichting als doel om inwoners uit de omgeving Nieuwegein in kwetsbare posities, afstand tot de arbeidsmarkt en/of lage inkomens te ondersteunen in de aanloop, oprichting en uitvoering van een zelfstandige onderneming of op een andere manier de arbeidsmarkt te laten betreden en om zelfredzamer te worden.
Bovendien heeft Stichting als doel om inwoners uit sociale isolement te halen. De Stichting ondersteunt de activiteit van een kringloopwinkel, inclusief het uitvoeren van alle activiteiten die daaraan ondersteunend zijn. Dit met als doel het verzamelen van herbruikbare spullen. Om op deze wijze financieel kansarmen aan goedkope basisuitrusting te helpen voor hun huishouden en het bevorderen van hergebruik van goederen. De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt gevormd door giften en donaties / subsidies en sponsorbijdragen / hetgeen verkregen wordt uit door de Stichting uitgeoefende activiteiten. De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.


 

ANBI verantwoording: